Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne informácie

 elan_logo--1-.jpg

-------------------------------------------------------------------------------

Sledujte záložku: 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska

                            sú tam aktuálne informácie o stretnutí.

-------------------------------------------------------------------------------

Turisticko-poznávací zájazd Malá Fatra

Termín konania: 29.8. až 2.9.2018 (streda – nedeľa)

Odchod autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.

Ubytovanie: chata vo Vyhnanej, Štefanová

Program: (návrh túr)

1.deň    cesta do Štefanovej, po ceste prehliadka hradu Likava a obedňajšia prestávka

2.deň    Biely Potok – Diery – Veľký Rozsutec (1609 m) – Medziholie – Štefanová

              (12 km; 5:45 hod.; +1194 m; -1128 m)

              Náročnosť trasy možno znížiť  traverzom popod Veľký Rozsutec do sedla Medziholie.

3. deň   Lanovkou z Vrátnej pod Snilovské sedlo – Veľký Kriváň (1709 m) – Hromové – chata pod

              Chlebom –  Snilovské sedlo – lanovkou do Vrátnej  (7,1 km; 3:00 hod.; +581 m; -581 m)

4. deň   Stará dolina – sedlo pod Kraviarskym – Kraviarske (1360) – Baraniarky – sedlo Príslop - 

             Starý Dvor  (8 km; 3:50 hod.; +846 m; -926 m)

              Alt. Starý Dvor – ch. Na Grúni (989 m) – ch. vo Vyhnanej (5 km; 2:00 hod.+392 m; -392 m)

5. deň  Terchová, Jánošíkovo múzeum, rozhľadňa Srdce Terchovej. Cesta domov.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu podľa podmienok na mieste zájazdu.

Predpokladané náklady:

Ubytovanie + polpenzia 21 €/os. x 4 = 84 €/os.

Náklady na dopravu (budú upresnené dopravcom) cca 26 €/os.

Zálohove spolu: 110 €/osoba

Prihlášky: Jarka Matejovská, tel.0918 577999  do 31.3.2018

-----------------------------------------------------------------------------------

Prihláška na Turisticko-poznávací zájazd Malá Fatra

29.8. až 2.9 2018

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Číslo občianskeho preukazu:

Adresa trvalého bydliska:

Podpis:

Záloha 110 € uhradená dňa:

--------------------------------------------------------------------------------------

        plp2016.jpg

História KST TJ Elán Rožňava

1.10.1955

Vznik Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) so sídlom na Šafárikovej ul.č.100 v Rožňave.

Už v rámci pionierskeho domu vyvíjal činnosť turistický krúžok.

1.9.1971

V rámci ODPaM vznikla jednooddielová telovýchovná jednota TJ Elán ODPaM Rožňava.

Základ tvoril lyžiarsky oddiel. Prvým predsedom bol Štefan Macko.

TJ sa postupne rozšírila o ďalšie odbory, medzi nimi aj o turistický odbor.

Po transformácii ODPaM na Centrum voľného času sa TJ Elán ODPaM v roku 1990 osamostatnila. Jej názov sa zmenil na TJ Elán Rožňava. Sídlom sa stala bývalá budova ČSTV na Štítnickej ul.č.7 v Rožňave.

Na poste predsedu sa vystriedali: Štefan Macko, Juraj Králik, Vojtech Biró a Pavol Čorej. Od júna 2017 je predsedom Marek Kmeť.

Turisti plynule prešli z ODPaM do TJ Elán ODPaM Rožňava. Nie je k dispozícii zakladacia listina. KST TJ Elán Rožňava považuje vznik TJ Elán aj za vznik KST TJ Elán Rožňava.

Po rozpade TJ Baník Rožňava sa v roku 1991 turisti z TJ Baník Rožňava a TJ Elán Rožňava spojili do KST Rožňava. Toto spojenie vydržalo len do roku 1993. Turisti z bývalej TJ Baník Rožňava založili turistický odbor KST Volovec Rožňava. Turisti z TJ Elán Rožňava pokračujú ďalej pod hlavičkou TJ Elán Rožňava.

Až do roku 1988 bol predsedom klubu Alexander Ružbašan (pre vek sa vzdal funkcie).

V rokoch 1989 až 2011 bol predsedom Igor Salay (zomrel v roku 2011).

Od roku 2012 je predsedom Martin Markušovský.

 

Významné podujatia KST TJ Elán Rožňava:

Zimný prechod roklinami Slovenského raja.

Jarný prechod Silickou planinou, v roku 2017  50. ročník

Prechod Plešiveckou planinou, v roku 2016  25. ročník

------------------------------------------------------------------------------

Poistenie členov KST v poisťovni UNION platné od 1.4.2017

Vo vlastnom záujme si skontrolujte či ste v zozname poistencov, a či sú vaše údaje uvedené v zozname správne. Sú tam aj informácie o poistke. Náš región má číslo 408.

Informácie aj zoznam sú na stránke KST   www.kst.sk

-------------------------------------------------------------------------------

Pokyny Horskej záchrannej služby na zabezpečenie bezpečnosti turistov vo vysokohorskom teréne.

Platnosť a účinnosť pokynov od 1.7.2014

Pokyn č.10 /2014

Pokyn č.11 /2014